Vad är kreativitet?
Kreativitet är nya ideer, originella lösningar och påhitt. 
Till skillnad från fantasi som är endast en kognitiv process, är kreativitet något som leder till ett resultat eller en produkt. Man kan sammanfatta kreativitet som en metod på problemlösning.
Det är också en process från idéstart till en produkt.
Varje ny process sätts igång med en inre motivation. Det handlar om kunskaper inom ett visst område som man behärskar och exempelvis något man vill förbättra, rationalisera. Nytänkandet sätts igång.

Inre motivatiation + Kunskap + Nytänkande = Kreativitet

Kritiserande, stress och inskränkningar hämmar all kreativitet. För att kunna se världen eller problem med "nya" ögon krävs en frigörelse och lekfullhet, ett sinnestillstånd där mentala blockeringar kan hävas.
Kreativa människor är orädda, målmedvetna och fokuserade.
Kreativiteten är även viktigt för vår personliga utveckling som innebär förändring. Att kunna lära sig något nytt, förändra och förändras hör till det kreativa processen.

Kreativa övningar är olika metoder som stimulerar tänkandet i nya banor, uppmuntrar till problemlösningar och förbättrar kommunikation samt beslutsfattandet.
På Kuloteket testar vi olika metoder och en favorit är att sätta igång tänkandet genom att måla. Vi anser att konstnärligt skapande hör ihop med den kreativa processen.
Många säger: "Jag kan inte måla", men vem säger: "Jag kan inte tänka"?
Skillnaden är inte så stor. Våga testa är allt som behövs, resten fixar din pensel och ditt kreativa flöde. Vi har sett de mest fantastiska, färglada och lekfulla bilderna från människor som påstått att de inte kan måla!
Du tränar dina hjärnceller bäst när du låter dina sinnen samverka. Som ringar på vattnet kan det kreativa utövandet ge positiv inverkan på övriga områden i ditt liv.

Att nå fram till verklig lycka kan kräva att man helt förvandlar sitt sätt att se, sitt sätt att tänka och det är ingen lätt sak. Dalai Lama

Positiv psykologi
Positiv psykologi handlar om mänskligt välmående och lycka. Det omfattar begrepp som förmåga att återhämta sig, positiva emotioner, humor, motivation, mål, positiv terapi, coaching, flow...
Vi använder gärna delar av positiv psykologi i arbetet med organisationer, företag, vuxna och barn. Som namnet antyder hänger positiv psykologi ihop med kreativitet och en positiv inställning.

Inom psykologi pratar man om emotionell intelligens som kan tolkas som ens egen förmåga att uppfatta sina egna och andras känslor. Den handlar om kunnande att använda denna information för att vägleda tanke och handling. Den ger en bild av våra emotionella förmågor så som empati, beslutsfattande, flexibilitet, stresshantering och självkänsla.
Vår mänskliga hjärna har en förmåga att bearbeta både tankar och känslor på en och samma gång; känslorna är nödvändiga för att vi ska kunna tänka och tankarna för att vi ska kunna känna. 

Positiv attityd
Rätt mental attityd kan avgöra vilket liv du lever. Humöret påverkar immunsystemet. Det finns många studier som visar på sambandet mellan en positiv attityd och bland annat läkning. Alltså, rätt mental attityd kan till och med besegra en sjukdom. Omvänd kan man säga att negativa tankar skapar onödigt stress, oro och kan leda till sänkt immunförsvar.
Både på det privata planet och på jobbet är det viktigt att medvetandegöra sitt förhållningssätt. Att välja att se om glaset så att säga är halvtomt eller halvfullt. Att uppskatta det man har i stället för att fokusera på det man saknar. 

Det handlar om ett aktivt medvetet val av ett positivt agerande som börjar med en tankeansträngning som kan i sin tur leda till  förbättrat livskvalitet.
Positiva, glada människor smittar med sin glädje. En människa som mår bra har inte någon behov att ironisera, förtrycka eller att klandra en annan människa. Vi har frihet att välja vilka vi vill bli.
Våra sätt mot andra är också en direkt spegling av hur vi är mot oss själva. Om man slipper vara kritiskt mot sig själv och gör så gott man kan, ser man att andra gör så gott de kan. Därför är det viktigt att se på sig själv med respekt, kärlek och ömhet.
Vi är aldrig ensamma om effekter av våra tankar och än mer om våra ageranden. Vi har ansvar om vad vi väljer att tänka på. Det är på tankens nivå all förändring startar. Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi tillåtelse till andra människor att göra det samma.


Vi på Kuloteket är övertygade om att vi kan när vi har bestämt oss. Vi kan styra våra tankar, vi kan träna dem till att vara positiva och det i sin tur får oss att må bra. Vi har valet att vara ansvarsfulla livsskapare eller offer för omständigheterna.
Alla tankar är energi, de liknar radiosignaler som sänder kommandot till våra handlingar. Idealet är när vi själva styr våra tankar, annars kan vi själva och andra bli lidande. Vi vill ta kommandot över våra liv själva.