Alla människor i alla åldrar har oanade inneboende möjligheter och resurser. Det gäller att kunna locka fram dem, att våga.
Barn har det som krävs för att kunna använda sin potential fullt ut: de är nyfikna, orädda och har en otrolig fantasiförmåga.


Med gedigna kunskaper inom konst och konstnärligt uttryck samt  mångårig erfarenhet av arbete med barn har jag övertygelsen om vikten av en stimulerande kulturell miljö för ett barns bästa utveckling.


Ludmila Kompaniets samarbetar och erbjuder personal på er förskolor och skolor  en kvalitativ och lustfylld estetisk verksamhet i enighet med Läroplanen och kan erbjuda följande tjänster:

  • Att inspirera barn och pedagoger till uttryckssätt som leder deras forskning och temaarbeten framåt
  • Att tillsammans med personal utforma lärandemiljöer ur ett kulturellt och estetiskt perspektiv
  • Att genom observation och dokumentation föra ett resonemang kring skapande utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt
  • Att ge barnen möjlighet till en rik variation med hjälp av olika uttrycksmedel som bild, drama, musik, dans och rörelselek
  • Att bistå med kompetens och förslag till användbara konstmaterial
  • Att ordna utställningar, kommunicera barnens arbete utanför förskolan/skolan och till föräldrarMålet är att ge barnen miljö och verktyg att de själva ska få kunna utforska och experimentera kring skapande och verka för att öka barnens och vuxnas intresse för kultur, bild, färg- och formuttryck.

För att starta processer som leder till förändringar krävs det mod, tid och kraft. För att uprätthålla den aktiva pedagogiken behöver även personalen inspiration, skaparlust och en levande dialog.
Vi vill helst inleda samarbetet med studiedagar för personalen där vi kan diskutera, reflektera och skapa gemensamma visioner och mål att sträva efter.
Ambitionen är att alla pedagoger förstår och  känner entusiasm inför positiva förändringar. Först då kan man påbörja arbete i barngruppen.

Vi kan diskutera tidsramar och priser för Kulotekens återkommande skapande pass i barngruppen. Jag kan erbjuda olika långa pass varje vecka, varannan vecka eller en gång per månad.
I mina prisförslag ingår moms och förberedelsetid. Ni köper enbart effektiv kvalitetstid helt befriade från sjukersättningar och sociala avgifter.
Prisförslag för en hel studiedag ( 6 timmar) kan variera beroende på antal deltagare från
4 000 kr och uppåt.

Halva studiedagar, workshops för barn, personal och föräldrar för föräldrarkooperativ, samt rådgivningstimmar: 500 kr/tim.

Kontakta mig så kan vi förhandla om de optimala lösningar som passar just er. Skräddarsydda tjänster kräver skräddarsydda priser.
Här nedan kan ni se en videofilm om mitt arbete med barn inom Skapande skola.