Konstnärens och bildpedagogens roll i förskoleverksamhet

"När en konstnär skapar finns inga regler som måste följas, inga färdiga modeller som styr  - utforskningen av bilden sker villkorlöst och tillåter det oväntade ske. Ordet blir bild och bilden blir språk.
 Om man vill nå djupare i det skapande arbetet med barn och unga och komma åt konstnärligt kvalitet, måste man kanske som konstnär befinna sig i en sådan process."

Orden är hämtade ur boken "Barns bilder och solen lyste blå" av Katta Nordenfalk.

Jag,Ludmila Kompaniets, som är konstnär och representant på Kuloteket vill ha ett integrerat samarbete med förskolor och skolor just av dessa skäl.

Kreativitet handlar om något nytt och oförutsägbart. 
I förskolan, skolan och fritidshemmet förekommer så kallade fylleriövningar, fabrikstillverkade former och färdiga mallar. Resultatet av aktiviteten blir detsamma första gången som gången därpå och nästa dag och nästa gång.

Barn och kreativa individer tycker om att leka. När en konstnär skapar då försvinner hen i fantasins underbara värld. Konsten är som leken. Lekens innersta mening är att kanalisera kaoset. Man kan lära sig massor genom att leka, experimentera och testa. Det är inte resultatet utan lusten som räknas.

Vi lever i en snabbutvecklande teknologisk tid med tillgång till en uppsjö av olikartad information som blir mer och mer tillgängligt även för små barn.
Koncentration och iakttagelseförmågan sjunker av alltför högt informationstryck. Kreativiteten sjunker. Man behöver tid till att utvärdera kunskapen. Barn behöver leka mer. När man överöses av en mängd olika bilduttryck varje dag då behöver man mer än någonsin att bearbeta allt genom skapande och få ut ur sig kaoset i form av eget skapande. Det är inte samlandet av kunskap utan processer som för kulturen framåt!

Genom att anta utmaningen, kan fasta mönster brytas upp.Genom att prova någon annans strategi går det att komma vidare!
Jag erbjuder möjligheten till ett samarbete där jag kan bidra med mitt proffession som konstnär. Jag använder även drama, dockteater och rörelse. Målet är att se barnen som medkonstruktörer av kultur och kunskap. En kunskap som är föränderligt och vi är delaktiga i all förändring. Jag vill att  ni vågar ta steget och  lär er att tänka med utgångspunkt från nya perspektiv. Testa material, verktyg och instrument ni inte tidigare prövat och anta utmaningen!