Sommarkurser för barn under sommarlovet 2019

 

Kurs i konst och skapande

Kurser i kreativt skapande för barn, indelat i olika åldersgrupper: 6-9 år, 10-12 år, 13-14 år med förutsättningen att det finns tillräckligt med deltagare  på minst 5 personer i varje grupp.

Här använder vi olika konstnärliga tekniker och material och provar oss fram i både måleri och tredimensionella gestaltningar. Kursdeltagarnas intressen bejakas och ibland väljes kända konstverk som inspirationskällan.

Varje kurs avslutas med vernissage där man  stolt visar upp sina alster. Skapandeprocesserna är minst lika viktiga som resultatet. Deltagarna är med om en spännande resa med många upptäckter, där det oväntade kan hända och magi kan uppstå. Vem vet, man kanske skaffar en konstpassion för hela livet?

Kurser på 10 träffar, 1 timme ( 60 min) per gång. Kan startas som sommarskolan i bild och löpa under 1 eller 2 veckor på sommarlovet om det finns tillräckligt med anmälningar.Avgift inklusive material: 1200 kr. Kontakta Ludmila vid intresse.

 

Kostnad: 700 kr inklusive material.


Drama och skapande för 3-åringar i vuxens sällskap

Rörelselekar, känslouttryck,  bild och form kommer att erbjudas under kursens gång. Vi gör egna tolkningar på kända sagor,  skapar, klär ut oss och visar  teaterimprovisationer för publiken (föräldrar). Med skoj, samspel och ökad självkännedom och kroppsuppfattning samt utrymme för egen kreativitet och intressen skapar  vi någonting  roligt varje gång vi träffas. Helt förutsättningslöst och lustfylld testar vi olika material och skapande tekniker.

5+1 träffar, 1 studietimme ( 45 min) per gång. Sista tillfället reserveras för uppvisning. Här kan föräldrarnas närvaro vara viktigt under de första träffarna.



Kostnad: 500 kr


OBS: Anmälningar tas emot på mejl:  lkompaniets@gmail.com , samt sms på:  0737 88 29 10  i mån av plats. Glöm inte att ange kontaktuppgifter! Lokalen meddelas vid kursstarten.